להרוויח כסף מהדירה

הרשמו חינם ל-Airbnb וקבלו 140 שקלים חדשים!

אתר כסף באינטרנט לא ממליץ להירשם לקליקות בשלב זה, לאור התחמקות ממושכת של קליקות מהעברת התשלומים המגיעים לחשבוננו בתואנות שווא. לפרטים נוספים קראו את המאמר.

קיבלתי סוף סוף צ'ק מקליקות על סך 101 ש"ח! כן, ויש גם תצלום של הצ'ק. ההימור שלי על החברה היה נכון.

שבועיים עברו מאז דיווחתי על בקשתי לקבל מקליקות את 101 ש"ח שצברתי בחשבון שלי מהזמנת חברים לאתר. היום קיבלתי את הצ'ק בדואר על סך 101 ש"ח.
סרקתי את הצ'ק והעלאתי אותו לאינטרנט:
הוכחת תשלום ראשונה מקליקות

כפי הנראה הצ'ק שקיבלתי הוא מספר 10,310.