להרוויח כסף מהדירה

הרשמו חינם ל-Airbnb וקבלו 140 שקלים חדשים!

חגיגת התשלום העשרים מפרויקט המדגם! פרויקט המדגם הוא אתר המשלם כסף על מילוי סקרים. התשלום המצורף הגיע אליי ב-PayPal על סכום של 450 שקלים חדשים.

 

מיותר לציין שפרויקט המדגם הוא האתר המומלץ ביותר כיום שמאפשר להרוויח כסף באינטרנט בישראל.