להרוויח כסף מהזמנת חברים

בואו להרוויח כסף על הזמנת חברים! לפחות 5$ על כל חבר שיצטרף ויזמין

בשיטת הפירמידה, ארגון מציע לאנשים להצטרף לתוכנית כלשהי ולקבל תגמול באמצעות פעולות שונות שהם מבצעים. הארגון מבטיח לחברייה נתח כסף על כל חבר נוסף שהם מגייסים לתוכנית. ראשי הפירמידה (המזמינים הראשונים) מקבלים עמלה על הזמנות אלו ועל כל הדורות תחתיהם. לראשי הפירמידה, התוכנית היא פוטנציאל משתלם מכיוון שהם מדריכים את חבריהם הישירים כיצד לשווק את התוכנית ובכך הם מפתחים פירמידה רחבה שתניב להם יותר כסף.

ארגונים כאלו לפעמים מערבים מכירות של מוצרים או שירותים בעלי ערך מבלי ליצור כל מוצר או שירות. דרך הפירמידה ניתן לייצר הכנסות על ידי גיוס חברים נוספים או לבקש יותר כסף מהחברים נוכחיים. בסופו של דבר, הגיוס כבר אינו אפשרי ורוב החברים אינם מסוגלים להרוויח מהתכונית.

חברות שמשתמשות בשיטת הפירדמייה בישראל: סקרנט