להרוויח כסף מהדירה

הרשמו חינם ל-Airbnb וקבלו 140 שקלים חדשים!

תוכנית שותפים חדשה המאפשרת למשתמשים להרוויח עמלות נוספות על צירוף חברים למערכת.

האתר לא פעיל!

בשונה מתוכניות השותפים הרגילות הקיימות כיום, המתגמלות אותכם באחוזים כאשר נרשמים משתמשים תחתיכם. תוכנית השותפים של YourAdds מאפשרת לכם להרוויח כסף גם מתשלום חד פעמי להרשמה תחתיכם עד הדור השלישי.

כמה כסף מקבלים? 

עמלה על דור ראשון: 3 ש"ח חד פעמים ו-3% מהרווחים של המשתמשים.
עמלה על דור שני: 2 ש"ח חד פעמים ו-2% מהרווחים של המשתמשים.
עמלה על דור שלישי: 1 ש"ח חד פעמים ו-1% מהרווחים של המשתמשים.

סכום מינימום למשיכת תשלום: 200 ש"ח.