להרוויח כסף מהדירה

הרשמו חינם ל-Airbnb וקבלו 140 שקלים חדשים!

לאחר חודשיים של הפניית משתמשים לפרוייקט המדגם , קיבלתי תלושי קנייה על סך 150 ש"ח שתוקפם לשנה ומעלה! צילום מצורף:

 

צ'ק פרוייקט המדגם