להרוויח כסף מהדירה

הרשמו חינם ל-Airbnb וקבלו 140 שקלים חדשים!

בפעם החמישית שאני מקבל תגמול מאתר מילוי הסקרים סקרנט! הפעם זכיתי בתחרות הזמנת חברים וקיבלתי שובר בשם ארוחה מהסרטים של חברת רעיונית.

להלן השובר והמקומות בו ניתן לממש אותו:

מילוי סקרים סקרנט